M3D ALU

Uw = jusqu’a 0.94 W/(m².K). En version R Sw = 0,53. TLw = 64%. Rw = 42 dB. A*4 E*7B V*A2.